Bookmark and Share

HB liga 2005

Vydáno dne 07. 04. 2005 (3775 x přečteno)

Ve čtvrtek 24.3.2005 se konala schůze rady HB ligy na OSH Havl. Brod.


  Letos se uskuteční zatím nejvíc soutěží, celkem jich bude 12. Mezi nováčky patří Kámen, Věž a Jitkov.
  Proti loňskému roku se událo několik změn v pravidlech. Předně se HB liga otevřela všem družstvům SDH z ČR, dále ta asi nejdůležitější změna je v kontrole připravené základny před útokem. Na začátku každého kola ligy bude vylosován 1 člen z 12 SDH pořádajících soutěže HB ligy, který bude základnu kontrolovat společně s hlavním rozhodčím.. Opět se půjde na široké hadice.

 

 

   Havlíčkobrodská liga v požárním útoku 2005

Pravidla


1.  Účast

Celý jeden ročník ligy se sestává ze 12 vlastních soutěží. Všechny soutěže jsou otevřené pro všechna družstva hasičů.  Každé družstvo musí před začátkem každé soutěže předat přihlášku se soupisem
7 ( všichni však musí být členy SDH ). - Možnost půjčit dva soutěžící.


2.  Způsob provedení požárního útoku

 Vlastní kolo ligy se sestává z požárního útoku. Povrh a sklon drah je ponechán na pořadateli tzn. možnost využití náměstí či návsí nebo veřejných prostorů. Taktéž hodina začátku jednotlivých kol je ponechána na pořadateli tzn. soutěže ranní, odpolední nebo noční za umělého osvětlení.
 Terče jsou nástřikové nebo srážecí ( pro jedno kolo stejné ). Měření časů elektronickou časomírou nebo digitálními stopkami. Při poruše časomíry v průběhu soutěže se dosavadní se dosavadní časy anulují a všichni musí svůj pokus znova zopakovat. O případné opravě časomíry rozhodne rozhodčí.


3.  Technické podmínky

 Soutěž se řídí pravidly požárního sportu. Je povolen sportovní úbor, každý člen je povinně vybaven požární přilbou schváleného typu a hasičským opaskem. Obuv všech členů družstva musí být bezhrotová.

Savice 2,5m dlouhé - 2 ks, prúměr 110 mm se šroubením.

Sací koš 110 mm se zpětným ventilem.

Hadice B 75 - plošná míra = 113 mm,  délka min. 19 m

Hadice C 52 - plošná míra =  79 mm,  délka min. 19 m

Proudnice C, průměr výstřikové hubice 12,5mm +/- 0,1 mm, max. délka ( včetně půlspojky ) 450 mm

 Při přípravě základny musí být zámky půlspojek hadic mezi sebou na vzdálenost volně vloženého papíru. První hadice B nesmí být jakkoliv uložena na stroji.
 Předložit hadice ke kontrole a přeměření je povinen každý účastník ligy na vyzvání rozhodčího, rovněž kontrola totožnosti závodníků je samozřejmou poviností.

    Odlišnost od pravidel :

  pravidlo 48 odst. 1) Nářadí : Motorovou stříkačku je možno použít libovolnou.


4.  Protest

 Protest lze podat dle pravidel požárního sportu a to s poplatkem 200,- Kč, který v případě neoprávněnosti propadne ve prospěch pořadatele.


5.  Organizační podmínky

 Jednotlivý příspěvek na zabezpečení daného kola činí 150,- Kč za  jedno družstvo. 50 Kč z každého příspěvku bude odevzdáno do fondu HB ligy. Soutěž ligy se může stát součástí i jiné soutěže např. memoriálu nebo jiného poháru. V tomto případě se jako první provede vyhodnocení okresní ligy včetně předání cen 10 nejlépe umístěným družstvům dle možností pořádajícího SDH a počtu zúčastněných družstev.
 Hlavního rozhodčího zajišťuje pořadatel jednotlivého kola  a tento rozhodčí musí splňovat potřebnou kvalifikaci a musí být z jiného než pořádajícího SDH, dále bude vždy vylosován jeden zástupce z SDH, které v daném ročníku pořádá některé kolo ligy  a ten bude nápomocen hlavnímu rozhodčímu při kontrole připravené základny.
 Z důvodů objektivity se smí do ligy přihlásit z každé organizace pouze jedno družstvo.
 Z dúvodů objektivity průběhu celého ročníku Havlíčkobrodské ligy je ustanovena rada ve složení:
Luboš Sýkora - Sloupno,
Ing. Jaroslav Stehno - Vepříkov,
Karel Štěrba - Podmoklany,
Marián Pálka - Žďírec nad Doubravou,
Petr Pipek - Kámen,
Roman Bratrošovský - Střížov,
Milan Staněk - Sedletín,
Martin Bárta - Věž,
Martin Fikar - Květinov,
Jiří Rainiš - Habry,
Pavel Slezák - Nová Ves u Světlé,
Pavel Kubát - Jitkov.  
 
Rada má právo : vyžadovat na pořadateli odstranění drobných nedostatků v organizaci daného kola.
Rada má povinost : předložit hodnocení předcházejícího kola, překontrolovat správnost výsledkové listiny
na každé soutěži a toto potvrdit svým podpisem.


6.  Bodové hodnocení

  1.místo :  20 bodů
  2.místo :  18 bodů
  3.místo :  16 bodů
  4.místo :  14 bodů
  5.místo :  12 bodů
  6.místo :  10 bodů
  7.místo :   8 bodů
  8.místo :   6 bodů
  9.místo :   4 body
 10.místo :   2 body
       dále :    1 bod

  Při nedokončeném pokusu bude do hodnocení přiděleno 0 bodů.
 
 V případě, že by např. na druhém místě byla dvě družstva, získají tato družstva po 18 bodech do tabulky, další družstvo získá umístění na 4.místě ( 14 bodů ) a podobně.
 V případě, že při závěrečném hodnocení dojde ke stejnému potu získaných bodů, rozhoduje více lepších umístění ( nejprve prvých, pak druhých, atd. ).

 

7.  Termíny soutěží

11.6.  Sloupno
18.6.  Vepříkov
25.6.  Podmoklany
  2.7.  Žďírec nad Doubravou
  3.7.  Kámen
  5.7.  Střížov
 16.7. Sedletín
 23.7. Věž
 30.7. Květinov
 13.8. Habry
   3.9. Nová Ves u Světlé
 17.9. Jitkov